ELEKTRİK PROGRAMI

ELEKTRİK (N.Ö.-İ.Ö.) PROGRAMI
 
ALINAN UNVAN
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Elektrik  Programcılığı” alanında Ön lisans derecesi ile mezun olurlar.
 
ÖZEL KABUL ŞARTLARI
Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.
 
YETERLİLİK ŞARTLAR
Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.
 
 ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI
Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.
 
TARİHÇE
Yatağan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı  örgün eğitim 2004 ikinci öğretim 2012 yılında okulumuzda eğitim vermeye başlamıştır. 
 
PROGRAM PROFİLİ
Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine teknik alanda ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
 
 PROGRAM ÇIKTILARI
Elektrik sistemlerinde yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik sistemlerinde kullanabilme becerisi, Elektrik sistemindeki problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve tekniklerini seçme ve uygulama becerisi. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern yöntemlerini uygulama becerisi, Elektrik programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; Kendi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 
 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, , ödev, proje ya da uygulama çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.
Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.
 
MEZUNİYET KOŞULLARI
Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Program mezunları, meslek elemanı olarak otellerin teknik servislerinde, fabrikalarda, GELİ  gibi kamu kuruluşlarında, yöremizde faaliyet gösteren mermer fabrikalarında, Telekom, TEDAŞ gibi kuruluşlarda, termik santrallerde veya piyasada serbest elektrikçi olarak proje ve tesisat işlerinde çalışabilmektedirler.
 
İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM
Elektrik Programından başarıyla mezun olanlar, ÖSYM’nin açtığı dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, elektrik mühendisliği, elektrik öğretmenliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, endüstriyel teknoloji öğretmenliği, enerji öğretmenliği, fizik, havacılık elektrik ve elektroniği kontrol öğretmenliği, meteoroloji mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, telekomünikasyon öğretmenliği, uçak elektrik-elektroniği ve uzay mühendisliği bölümlerine , ayrıca 2008 yılında yürürlüğe giren bir uygulama kapsamında Açık Öğretim Fakültesinin İşletme ve iktisat bölümlerine de dikey geçiş hakları bulunmaktadır.
 
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam gün
Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)
Bölüm Başkan V : Öğr.Gör. Altan KALAY
E-posta: altankalay@mu.edu.tr
Tel: 0 252 211 5145
 
>